Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2012

selftrust
selftrust
6614 2c34
Reposted frombatgirl batgirl viawilliam william
selftrust
2735 bd1a 500
Reposted fromnieprzytomny nieprzytomny viawilliam william
selftrust
6742 1bc4
Reposted fromyogimccartney yogimccartney viawilliam william
selftrust
5776 38ec 500
Reposted fromlemisz lemisz viawilliam william
selftrust
selftrust
Białystok, Poland
Reposted fromwilliam william
selftrust
Znał kształty południowych chmur o świcie dnia trzydziestego kwietnia tysiąc osiemset  osiemdziesiątego drugiego roku i mógł porównać je ze wspomnieniem żyłek na okładce książki, którą widział raz tylko, i z kształtem spienionych fal, które wzbudziło wiosło na rzece Rio Negro w przeddzień bitwy pod Quebracho. Nie były to wspomnienia proste; każdy obraz wzrokowy był związany z wrażeniami mięśniowymi, termicznymi itd. Mógł odtworzyć wszystkie sny, wszystkie półsny. Dwa albo trzy razy odtworzył cały jeden dzień; nie zaistniała ani jedna wątpliwość, ale każde odtworzenie wymagało całego dnia. Powiedział mi: "Ja sam mam więcej wspomnień, niż mieli wszyscy ludzie jak świat światem". (...)

Podejrzewam jednak, że nie umiał myśleć. Myśleć to zapominać o różnicach, uogólniać, tworzyć abstrakcje. W przeładowanym świecie Funesa były tylko szczegóły, prawie bezpośrednie.  
— Jorge Luis Borges, Pamiętliwy Funes, 1956

March 07 2012

selftrust
5881 95ea
Reposted fromretaliate retaliate viagriber griber
selftrust
7053 6b9d 500
Reposted fromkjuik kjuik viagriber griber
selftrust
sałato!
Reposted frommajkey majkey viagriber griber
selftrust
dobrze mi się leży, chociaż trochę piździ słońce po oczach i widać, że okna brudne
Reposted fromzaliwska zaliwska viagriber griber
selftrust
5275 c969
selftrust
z tęsknoty można przestać jeść, można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów, można wytapetować mieszkanie, umrzeć na przykład można. 
— kwejk
Reposted frompinka pinka viagriber griber
selftrust

Pamiętasz mnie jeszcze? Kiedyś lubiliśmy ze sobą rozmawiać.
Reposted fromyveee yveee viazapachsiana zapachsiana
selftrust
1494 efe8
Reposted fromtwice twice viafakeplastictrees fakeplastictrees
7386 f465 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagriber griber
selftrust
selftrust
- Uwielbiam spoglądać na Ciebie, gdy śpisz.
- Aż tak słodko wyglądam ?
- Nie, po prostu wtedy wyglądasz, jakbyś nie żył.
Reposted frommisspandora misspandora viagriber griber
selftrust
Wszystkie wody mają kolor utonięcia.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl